Evenemang vinter 2021

Som ni kanske vet…… så händer det inte mycket här i vinter, förutom att vi protesterar mot Naturvårdsverkets planer på att riva ut kvarndammen.

På torsdag, 10 december kommer vi att genomföra en ljusmanifestation för kvarndammen –
den ska dokumenteras och spridas vidare, dels till pressen, dels på sociala medier för att fortsätta skapa opinion för att bevara miljön här.
Vi kan ju inte uppmana folk att komma hit och demonstrera, men om ni skulle råka ta en promenad här i naturreservatet den eftermiddagen så bjuder vi på kaffe och bulle (utomhus förståss!)

Sen hoppas vi ju att 2021 blir ett normalare år och att vi kommer att kunna ses igen. Till dess hoppas vi att ni får en så GOD JUL som det går i dessa tider och ser fram emot att se er nästa år.

Moa

Pressmeddelande

Ljusmanifestation vid Järle kvarn 10 dec 2020 för bevarande av kvarndammen

Vi är många privatpersoner, föreningar, myndigheter och organisationer som oroas över och vänder oss mot att kulturminnet Järle kvarndamm kan komma att raseras. I januari 2021 behandlar Mark- och miljödomstolen Naturvårds­verkets ansökan att få riva dammen.

Många vill uttrycka sitt stöd för ett bevarande av kvarndammen, men det är i dessa pandemitider inte möjligt att samlas. Därför genomför vi istället en ljusmanifestation där ljusen är skänkta av personer och organisationer som stöder kampen.

Media inbjuds att träffa oss på plats utomhus vid Järle Kvarn torsdag 10 december 2020, från kl 14.00.

Järleån och Järle Kvarn och kvarndamm har genom den unika naturen och historien runt bergsbruket klassats som riksintresse för såväl naturvärden som kulturhistorisk miljö. Området är en uppskattad plats för rekreation och friluftsliv där det industrihistoriska arvet från bergsbruket tydliggörs i samspelet mellan naturen och ingenjörskonsten. Kvarnen och dammen är del av Järleåns naturreservat och inköptes på 1970-talet av Naturvårdsverket för att bevaras för framtida generationer.

Naturvårdsverket ansöker nu om att få riva dammkonstruktionen med hänvisning till fiskens vandringsmöjligheter och för att minska underhålls­kostnaderna. Detta kommer att påverka platsens skönhet, möjligheten att förstå vattnets betydelse för tidigare generationer och påverka den biotop som utvecklats under nästan 500 års fördämning.

Vi anser att det finns goda möjligheter att förbättra möjligheterna för fisken att vandra utan de drastiska åtgärder som Naturvårdverket nu vill genomföra. Vi vill därför få en mer öppen dialog med Naturvårdsverket, som äger kvarnen och dammen och Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet och pådrivande i frågan, för att hitta mer balanserade lösningar.

Facebookgruppen ”Vi som vill rädda kultur- och naturmiljön vid Järle Kvarn” och Jerle Stadsförening

Kontakt:

Moa Rudebert 070 – 566 35 60
Petra Käller 070 – 252 63 34
Jan Olsson 070 – 631 60 50

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *