Jerle Stad

På 1640-talet när järnproduktionen var Sveriges viktigaste inkomstkälla planerade riksmarskalk Carl Bonde att anlägga en stor hamnstad för export av järnmalm vid Järleån. En kanal skulle byggas som skulle ansluta Järleån till Hjälmare kanal och sedan vidare till kusten. Staden skulle bli residensstad i det planerade Jerla Län, Carl Bonde själv blev utnämnd till landshövding i det blivande länet.

Den 29 oktober 1642 utfärdades stadsprivilegier för Järla Stadh. Knektar sändes till platsen för att röja, planer på en kungsgård och en domkyrka fanns. Men, Carl Bonde, den drivande kraften bakom projektet blev sjuk och av stadsplanerna blev intet. Stadsprivilegierna glömdes bort i många år men stadsprivilegierna drogs aldrig in. Jerle är nu Sveriges minsta stad, med ca 30 invånare.

Jerle Stadsvapen, det brinnande berget