Omgivning

Järleåns naturreservat

Järleåns naturreservat omfattar ca 105 ha mark och vatten i Järleåns dalgång längs en sträcka av ca 6 km. Ån har till stor del kvar sitt naturliga lopp med bl a betydande forssträckor, men här finns också rester av den tidiga järnhanteringens nyttjande av vattenkraft och odlingslandskap. Reservatet bildades 1976. Syftet var att skydda och vårda älvdalen, dess naturvärden men även att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön runt Järel Kvarn. Samt att genom lämpliga åtgärder underlätta för allmänheten att besöka reservatet. 

Nu är kvarndammen och miljön runt Järle Kvarn hotad! Naturvårdsverket som äger kvarnen har ansökt om tillstånd att riva bort dammluckorna för att underlätta fiskvandringen i ån. Detta kommer att inndebära stora ingrepp i både kulturmiljö och den natur som har anpassat sig till fördämmningen under 500 år. En stark opinion finns för att hitta en annan lösning som bättre tar hänsyn till både människor och musslor som lever i Järleåns närhet. Gå gärna med i facebookgruppen ”Vi som vill rädda kultur- och naturmiljön vid Järle Kvarn”. Besök oss och bind ett band på broräcket som stöd för vår kamp.

Paddla i Järleån

Nära älven finns Järle station, Sveriges äldsta järnvägsstation och herrgårdsmiljön vid Axbergshammar. Strax nedanför den gamla kvarnen i Järle är en bra startplats för en paddeltur i Järleån. Även Trängbo Camping i Nora fungerar som startplats. Karta med information finns att hämta på Nora turistbyrå. På Regionförbundets webbsida finns mer info om att paddla.

Bada i Kvarndammen

Vid Jerle Kvarn finns en liten naturlig badplats. Populärt utflyktsmål varma sommardagar. Njut av det svalkande vattnet och Jerleåns forsar. Här finns även picknickbord och en eldplats. Men glöm inte ta med ert skräp hem.